IMG_7211

3/2016 光顧 39越南屋@油麻地

我去食越南菜最主要係食牛肉河同春卷,若果呢兩樣都唔得,就唔會再幫襯。呢間春卷足料,炸得剛剛好,上枱時都熱辣辣,生菜大大塊。牛河湯頭淡,以我的標準就唔係好得,好在食完唔太口喝。其他小菜都唔差,勝在價錢平,去開呢頭又想食越南菜都可以一試,餐廳茶記格局,坐得較迫。

IMG_7206

IMG_7207

IMG_7208

IMG_7209

IMG_7210  

文章標籤

全站熱搜

Hearoom 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()