IMG_3113.JPG

哥本哈根的科學館,簡直係今次旅程的一大亮點,佔地大,內裡樓高六層,寓學習於遊戲,非常有趣味,大人細路都啱玩,大家都玩到唔捨得走,我只影左少部份遊戲,好多係影唔到出來,只有親身玩至感受到趣味,我地玩足一日都玩唔哂,好厲害。科學館位處海邊的新型商住區,有個靚商場,喺先生陪幾位小朋友玩樂時,我地幾個女人可以去食個lunch hea 下。當中曾有一件可怕的事情發生 話說太太喺玩遊戲時將手袋除下放在地上忘記帶走,袋內有哂佢全家的財物及証件,成個鐘後至發覺,嚇到心都離埋,最後居然攞得番,令我對丹麥人的國民質素加分👍🏻

 

Hearoom 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()