IMG_1981.JPG

1/2020光顧

荃灣咖啡店好似好多,但啱我口味的就數得出。好開心Expresso Alchemy落户荃灣,佢喺尖沙咀、葵芳、鰂魚涌的分店我都幫襯過,餐點簡單,三文治pasta,無乜技考,食材有質素,出品唔會差,咖啡濃郁,荃灣終於有多一間像樣的咖啡店選擇。餐廳係本地薑,從炒豆開始到咖啡店,如今已發展到有幾間分店,我每間都去過,連炒豆工塲都去埋,算係粉絲嗎?

Hearoom 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()