IMG_8474.JPG

 

團友話要食鰻魚飯,又話要食海膽飯,睇下個行程,喺東京實在無空檔塞個鰻魚飯入去,只有修善寺行程的兩餐無著落,碰下運氣。結果死好命,去到修善寺的旅遊中心,職員推介呢間。去到餐廳門口大大枝旗寫住鰻魚,應該無走雞。鄉村小店,食物簡單得來真材實料,味道扎實,食得順心的一餐。

Hearoom 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()