IMG_2846.JPG

7/2019光顧

喜歡食呢個貴價包,但又唔多捨得,多得食友開心些牙,我今次揾EATIGO訂位,選擇六折時段幫襯,帶埋太后去,點左兩個包一個tiramisu,慳左成百幾銀,真開心。銅鑼灣店環境清靜舒適,仲有户外坐位,比中環店好,用左EATIGO後平一截,以後一年可以食兩次了😁

Hearoom 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()