IMG_7246.JPG

 

再次來到鹿兒島魚類市場,可惜到達時又係店鋪已關,莫非真係要晨早8點前到訪?無得行市場,唯有直接去食早餐。我2016年曾經來過,市場外圍同食店一幢似乎翻新過。食堂提供的刺身好新鮮,食得出魚的鮮甜,讚。之後去JR中央站shopping,初初plan 行程時仲怕無嘢做,點知一個車站商場就KO左一個下午,最後連商店街都無時間行,女人的shopping 能力實在太可怕。午餐原本團友想食gram pancake,奈何要行去天文館至有,最後試左星乃咖啡館,出品不俗。全日本好多分店,叫做去左日本幾十次,但我居然係第一次食,以後去日本諗唔到食乜,一於走入靚靚商場的餐廳層,揾間出名的,一定無甩拖,因為佢地品質控制得好,出品間間一樣,唔會差太遠。

Hearoom 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()