IMG_1773.JPG

 

連埋轉機等侯時間,15小時後終於由香港到達冰島,難得太后仍精神奕奕,讚👍🏻。抵達後先去攞車,因為睇過網友分享話冰島的車損耗厲害,攞車時要check 清楚,避免還車時爭㘭,所以我地都睇得好認真。搞完一輪,出到市區已經係中午,先醫肚。介紹話冰島有開好出名的熱狗店,反正就在我地超市入貨的商場內,就以熱狗當午餐,好彩太后無嫌棄。今日無安排景點,因為知道長途機後大家都會攰,喺超市入完貨,行下附近的店鋪,又未夠鐘check in, 於是去埋Perlan就開車往今晚的住宿。

Hearoom 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()