IMG_9169.JPG

 

去得多黑門市場,又去下離黑門市場不遠的木津缷売市場。木津缷売市場係當地人的食品批發市場,不過其實都有好多遊客來購物了。市場外有好多食店,後面有一條木津橫丁,類似屋台,有小酒吧及小食店,晚上應該幾熱鬧。另外有一間業務超市,賣的都係大裝食品,供餐廳用,若你需要一次過買100包綠茶,2L豉油之類的貨品就可以喺度購買,否則小裝貨價錢唔覺特別平。反而市場內的乾貨市場及生菓檔較吸引我。

Hearoom 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()