IMG_8609.JPG


早餐後出發往淡路島,取道瀨户大橋經四國去,由於我已經去過四國兩衣,但琴平我未去過,去琴平最少有三件事要做 遊金刀比羅宮、學做烏冬、食碗烏冬,但我無興趣爬咁高去金都比羅宮,整烏冬已經試過,所以只係食碗烏冬就算,真係到此一遊,叫做去多一個地方。

Hearoom 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()