IMG_0859.JPG

一大清早出發去賀路港鮮魚市場食早餐,今日天氣麻麻,落雨又大風。印象中的魚市場係好熱鬧好多嘢食,點知到達目的地時只覺空曠又冷清清,得幾間小商店賣海產貨品,裝修簡單,食店又未營業,有點失望,原來我停錯地點,去左對面的浜下水產店。著名的海鮮市場係對面一排紅磚屋內,市場9點開始營業,同日本好多海鮮市場一樣,客人可以即時於場內海鮮店選海鮮,再交由店家即塲烹調,蟹季當然最多人食蟹,不過我夜晚食蟹餐,所以放過佢。最後去場內食店賀露丸食幾碗海鮮丼就算。

 

Hearoom 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()